MERKEZ

TANTAVİ MAH. ESTERGON CAD. SURYAPI EXEN İSTANBUL RESİDENCE F BLOK K:11 D:153
ÜMRANİYE / İSTANBUL / TÜRKİYE
0(850) 346 68 40
Pzt-Cmt 09:00-18:00
INFO@DIJI.TECH
ÇEVRİMİÇİ DESTEK

TURİZM TEKNOLOJİ BLOĞU

Seyahat Acentesi Nasıl Açılır?

Dünya’da dijitalleşmenin hızla artması ile bilgiye ulaşım hızı artmış, hemen hemen her sektör büyük bir küreselleşme yoluna gitmiştir. Yaşanan bu küreselleşme ile birlikte turizm sektörü çok büyük bir atılım yapmıştır. Küreselleşme ile birlikte seyahat etmek, tatil yapmak, bir yerleri keşfetmek eskiye nazaran daha kolay olmuştur. Yaşanan bu durumla birlikte seyahat acentalarınn önemi artmış ve sayehat acentesi açmak karlı bir iş modeline dönüşmüştür.  Seyahat acentaları bulunduğu destinasyonlara turizm, ekonomik ve kültürel olarak pek çok fayda sağlamıştır. Bizde turzim sektörüne girmek isteyenler, veya bu işin uçak bileti ve otobüs bileti kısmında faliyet göstermek isteyenler için rehber hazırladık. Hadi gelin hep beraber Seyahat Acentesi nasıl açılır? sorusuna cevap arayalım.

Seyahat Acentesi Nedir?

Öncelikle seyahat acentesi'nın tanıtımını öğrenelim. Seyahat acentesi; turizm amaçlı paket tur, tur, konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve eğlence amaçlı turistlere gittikleri yer hakkında turizm ile ilgili bilgiler sunan kar amacı güden aracı kuruluşlardır.

Seyahat Acentesi Nasıl Kurulur?

seyahat acentası nasıl acılır

Seyahat acentesi açmak için bir takım resmi prosödürleri yerine getirmek gereklidir. Eğer bu prosüdürleri yerine getirseniz seyahat acentesi kurulum işleri kolay fakat başvuru değerlendirme süreci biraz uzudur. Kısaca anlatmak gerekirse; Seyahat acentesi kurmak için öncelikle Kültür ve Turzim Bakanlığına bir dilekçe ile başvurulur. Daha sonra başvurunun onaylanması halinde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB)'a müracet edilir ve böylelikle Seyahat acentesi işletme belgesi'ne sahip olarak Seyahat Acentanızı açabilirsiniz. Gelin bu işlemleri daha detaylı inceliyelim.

Seyahat acentesi kurmak için öncelikle seyahat acentanızda hangi tür hizmetleri vereceğinizi kararlaştırmanız gerekir. Çünkü seyahat acentaları sundukları hizmetlere göre çeşitli guruplara ayrılmaktadır. Öncelikle size bu seyahat acentesi gurupları hakkında size kısaca bilgi verelim.

A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler.
B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.
C Grubu Seyahat Acentaları: Yalnızca Türk vatandaşları için yurt içi tur düzenlemektedirler.


(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seyahat acentacılığı hizmetlerini uygulayamazlar. Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının uygulayabildikleri hizmetleri ifa edebilirler.

Daha sonra hizmet vereceğiniz Acente gurubunu belirledikten sonra Seyahat acentesi işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Kültür ve Turizim bakanlığınca hazırlanmış dilekce veya istenilen bilgilere uygun olarak başvuru sahibince hazırlanmış dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentesi unvanı almak üzere Kültür ve Turzim Bakanlığı’na posta veya bakanlığa giderek Genel Evrak Birimine şahsen başvurur. Daha sonra başvurunun değerlendirilmesi beklenir. (Dilekçeyi sizler için alt kısımda paylaştık.)

Seyahat acentesi başvuru dilekçesine ulaşmak için tıklayın.

Seyahat Acentesi Kuruluş Belgeleri Nelerdir?

acenta kuruluş belgeleri

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği doğrultusunda Kültür ve Turzim Bakanlığından seyahat acentesi işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler, acenta unvanının Kültür ve Turzim Bakanlığı tarafından uygun görüldüğünü bildirilmesi itibariyle 30 gün içerisinde posta tebligat belgesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

1) Başvuru dilekçesi (dilekçede: talebin ne olduğu açıkça belirtilerek belge başvurusunda bulunan şirket yetkilisinin adı-soyadı, imzası, açık adresi, telefonu ve faks numarası ile müracaat tarihi yazılır)
 
2) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
 
3) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği en son duruma ilişkin Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
 
4) Acenta Unvanına ilişkin taahhütname
 
5) Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin T.C. kimlik numarası ve adli sicil beyanı
 
6) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri aslı veya sureti,
 
7) Seyahat acentesi personeline ait belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu iş yeri kodu ve çalışan personelin T.C kimlik numarasının yer aldığı beyan

 

Seyahat acentesi personeli için geçerli belgeler :

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, ön lisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğunu belgelemek,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi sahibi olduğunu belgelemek,

c) Bakanlıkça verilmiş rehberlik kokartına sahip olduğunu belgelemek,

Acenta sahipleri, fiilen acentada çalışmaları durumunda yukarıda belirtilen belgelerden birine sahip ise, acenta personeli sayılır.

Enformasyon memurluğu yabancı dil belgesinin aslı, diğer belgelerin ise aslı veya onaylı sureti,

- C Grubu seyahat acentesinda enformasyon memurluğu belgesi yeterli olup, yabancı dil bilgisi aranmamaktadır.
 

8) 4734 Sayılı Kanunun 34. üncü maddesinde belirtilen değerler üzerinden;

a)Acenta ve şirket unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz teminat mektubu veya Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdindeki 350 154 021-9 nolu hesabına (IBAN NO: TR 890 000 100 100 000 350 154 021) yatırıldığına dair belge aslının TÜRSAB’a ibraz edilmesi,

b)Nakit teminatların şirket hesabından yatırılması zorunludur,

c)Şahıs hesabından yatırılan nakit teminatlar kabul edilmemektedir.

d)Teminatta şirket unvanının doğru olarak yazılması gerekmektedir. 

Teminat miktarları :

  • A grubu seyahat acentaları için yedi bin Türk Lirası,
  • B grubu seyahat acentaları için altı bin Türk Lirası,
  • C grubu seyahat acentaları için beş bin Türk Lirası’dır.

(Bu teminatlar, kurulacak her bir şube için ise, yukarıda belirtilen miktarların % 25’i dir.)

  • Seyahat acentesi merkezi için aranan şartlar ve kuruluş esasları kurulacak olan her bir şube için de geçerlidir.
  • Başvuru için onaylı sureti istenilen belgenin aslı getirilmesi halinde, belge suretinin aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra TÜRSAB personeli tarafından isim, unvan ve tarih belirtilerek tasdik edilir.
  • Gerçeğe aykırı belge veya beyanda bulunanların tespit edilmesi halinde bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Seyahat Acentesi Başvurusu Nasıl Takip Edilir?

acenta basburu sorgulama

Başvurunuzu yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı başvuru adresine girip buradan Evrak arama türünü Dilekçe Bilgisine göre seçerek dilekçe tarihini ve ticaret (şirket) unvanının en az beş harfini yazarak veya Evrak arama türünü Evrak Bilgisine göre seçerek Genel Evrak Birimi tarafından verilen evrak tarih ve numarasını yazarak başvurunuz hakkında bilgi alabilirsiniz.